Möten

Protokoll från årsmöte med Möckleryds Bygdeförening 2015.03.08

1.  Åke hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare fört mötet.

    Åke Lilja valdes till ordförande och Bo Persson till sekreterare.

3.  Föreliggande dagordning godkändes.

4.  Till att justera dagens protokoll valdes Naiemi Lilja och Tonny Svensson.

5.  Kallelsen till årsmötet godkändes.

6.  Verksamhetsberättelse och bokslut.

     Åke redogjorde för utförda aktiviteter under 2014, bl. målning av gavlar och byte av vindskivor.

     Handlingar från möckleryds skola har hittats på Karlskrona Kommuns arkiv.

     Sture redovisade utfallet för 2014 med ett överskott på 1649 skr.

7.  Revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.

8.  Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9.  Till ordförande för 2015 omvaldes Åke Lilja..

10.  Val av styrelseledamöter.

     Sture Karlsson omvaldes till kassör på 2 år.

     Lena Olsson nyvaldes till sekreterare på 2 år.

     Bo Persson har 1 år kvar som vice ordförande.

11.  Val av styrelsesuppleanter.

     Omval av Evald Månsson ( 1 år kvar )

     Nyval av Kerstin Nilsson ( 2 år ).

12.  Val av revisorer.

     Omval av Eva Pilblad och Björn Olsson ( båda 1 år )

13.  Val av valberedning.

     Omval av Britt Olsson, Anita Olsson och Claes Bothen ( alla 1 år )

14.  Fastställande av medlemsavgift för 2016. Medlemsavgiften höjs till 150 skr/år och person.

15.  Motioner. Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

16.  Övriga frågor.

     Hemsidan är uppdaterad för en vecka sedan.

     Åke Lilja föreslår att vi skapar en logotype dör föreningen.

     Claes Bothen framförde en hälsning till mötesdeltagarna.

17.  Avslutning. Ordförande delade ut blommor. Avgående sekreteraren Marie-Louise Månsson fick en bukett. Festkommittén - Kerstin Petersson, Lena Olsson, Elsie Jonskog och Ann-Margret Mattsson fick varsin bukett. Kvällens underhållare " Dragspelsorkestern " som underhållit med välkända dragspelslåtar och avslutade med spiskroksvalsen, fick varsin bukett.

     Slutligen fick alla damer som fanns i salen varsin rosa ros på internationella kvinnodagen.

     Ordförande avslutade mötet och fika dukades fram.

 

Sture Karlsson

Möckleryds Bygdeförening har ca 100 medlemmar. Vi ordnar varje vår och höst tre cafekvällar med föreläsare. På sommaren har vi en grillkväll med underhållning och före jul har vi en grötfest.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)